YAPMA

Bu çalışma uyuşturucu metaforunu kullanarak izleyene her konuda karar mekanizmasının kendisi olduğunu hatırlatmayı amaçlıyor. Çalışmanın sonundaki belirsizlik, kişiden kişiye değişecek yorumlarla olumlu ve olumsuz bir duruma dönüşebilecek kıvamda bırakıldı. “Yapma” bir emir değil, kişinin karar mekanizmasında bir fikir olarak yer etme amacıyla kullanılıyor.


DON’T

Purpose of this project is helping viewers to remember that they are the only one tho make a decision with using drugs as a metaphor. Uncertainty at the end can be covered as a happy or sad end by viewers own reading. “Don’t” motto is used not as an order but as recommendation on viewers won decision.

Participant

  • Aytek Erdem