Toplumsal Hafıza (Karakutu)

2017/18 Güz döneminde Toplumsal Hafıza projemizi Karakutu Derneği ile birlikte yürüttük. Karakutu’nun gençlerin dini, cinsiyete dayalı, etnik veya politik nedenlerle tarihsel olarak dışlanmış gruplara yapılan haksızlıkları keşfetmesini ve sorgulamasını sağlayan Hafıza Yolculuğu programını C-lab kapsamında uyguladık. Bu programın çıktısı olan ve Karakutu tarafından Beyoğlu, Yeldeğirmeni ve Beşiktaş’ta yapılan Hafıza Yürüyüşlerine bir yeni rota daha ekledik. Türkiye’de basın dünyasında geçmişte yaşanmış adaletsizliklerle ilgili temaları seçip Cağaloğlu’nda bir Hafıza Yürüyüşü ortaya çıkardık. Bu yürüyüşte Bâb-ı Ali olarak anılan bölgede Türkiye basınının gözden kaybolan tarihinin izlerini sürdük ve 5 hafıza mekânında 7 ayrı anlatı gerçekleştirdik*. Bu yolculuk boyunca:

 • geçmişle yüzleşme, hatırlama, unutturulma, hafızalaştırma konularını tartışıp haritalama, Sözlü Tarih gibi çeşitli yöntemler üzerine konuştuğumuz atölyelere katıldık.
 • Türkiye basınının geçmişi ile Türkiye’nin sosyal ve siyasi tarihi arasında bağ kurmaya çalıştık.
 • ortaya çıkardığımız anlatımlarımızla geçmişte basın dünyasının maruz kaldığı adaletsizlikler ve siyasi baskılar hakkında farkındalık yaratmaya çalıştık
 • hafıza mekânları ile tarih arasındaki ilişkiyi ve bu ilişkinin Medya Bölümü öğrencileri olarak kendimizle olan ilgisini keşfettik.
 • akademik araştırma ve sunum becerilerimizi geliştirdik.

* Hafıza Yürüyüşü, gençlerin şehirdeki unutulmuş, gizli hikâyeleri şifreler çözerek buldukları bir metot. İlk olarak 2 Ocak 2018’de gerçekleştirdiğimiz Cağaloğlu Hafıza Yürüyüşü’ndeki mekânların isimlerini/konularını bu yüzden paylaşamıyoruz. Eğer bir dönem boyunca hikâyelerini araştırdığımız bu mekânları keşfetmek isterseniz Karakutu ile iletişime geçip yürüyüş talep edebilirsiniz.


We, as senior students of the media department at Istanbul Bilgi University, carried out this C-lab Project with Karakutu Association. We are inspired by the program of Karakutu called Memory Journey that encourages young people to explore and question the injustices against the historically marginalized groups based on religion, gender, ethnicity, or political view. We have chosen relevant themes about the injustice against the press world in Turkey and thus we designed the Cağaloğlu Memory Walk. Cağaloğlu was considered as the center of the Turkish press until the middle of the 1990s, despite the fact that many journalists lost their former influence with the relocation of this district. While wandering around Cağaloğlu, it is still possible to see traces of the Turkish press. After discovering the hidden history of Turkish press, we have built some alternative narratives of places of memory in Cağaloğlu.

Project Coordinator

 • Ali Yıldırım

Participants

 • Aslıhan Atalar
 • İlgi Özdikmenli
 • Fatih Gürgan
 • Selina Yolal
 • Selin Süler
 • Saide Naz Duru
 • Ecem Akış