TARLABAŞI TOPLUM MERKEZİ

Çalışma, Tarlabaşı’nda yaşayan çocukların hayatlarını konu almaktadır. Tarlabaşı, toplumda dezavantajlı grupların olduğu ve medya tarafından ötekileştirmenin yapıldığı bir semttir.

Tarlabaşı Toplum Merkezi, Tarlabaşı bölgesinde yaşayan çocuk, genç ve kadınlar için sosyal, psikolojik ve eğitsel destek vermek amacıyla kurulan ve hak temelli çalışan bir sivil toplum örgütüdür. Merkez, Tarlabaşı’nda yaşayan sosyal hayattan dışlanan ve ötekileştirilen insanların güçlendirilmesi ve farkındalıklarının artırılması için kurulmuştur.

Çalışmada Tarlabaşı Toplum Merkezi’nde çalışan gönüllülerle, çocuklarla, Tarlabaşı sakinleriyle ve akademisyenlerle röportajlar yapılmıştır. Ayrıca Merkezde çocuklarla yapılan atölyelere de yer verilmiştir.


 

TARLABAŞI COMMUNITY CENTER

My project is about children who live in Tarlabaşı. There are disadvantaged groups in Tarlabaşı and it is a neighbourhood which is alienated via media.

Tarlabaşı Community Center is aim to make a change to people who live in the region of Tarlabaşı; supported children, youth and women about social, psychological and educational area and established for the purpose of providing rights-based employee of a non-governmental organization.

In this study, there are many interviews with volunteers, children, people who live in Tarlabaşı and academicians and also conducted workshops with the children in the centre.

Participants

  • Sevil Demir

Supporters

  • Alican Eren ÇOÇA
  • Bager Kaya Kamera