PEACE DUO

The project “Peace Duo” aims at creating anonymous couples of people who are marked by social/cultural differences in order to generate separate but comparable logs of everyday life experiences. Differences can only be celebrated when they are not left on abstract level as pure life alternatives. If we find a medium to enable the realization of other being as an actual somebody, then we may begin to talk about “different but similar.” Otherwise differences are easily translated into antagonisms. The project “Peace Duo” has two phases. First, a mobile application will be written. The app will be downloaded to a mobile device. The app will pair different people with some similarities (students with students, age groups with age groups, etc.).


Bu projenin amacı sosyal ve kültürel farklılıkları olan insanların  ayrı fakat benzer günlük yaşam deneyimlerini  paylaşmaları amacıyla bir araya getirmektir. Farklılıkları günlük hayatın bir parçası olarak algılamamızı sağlayacak bir araç bulabilirsek, “farklı ama aynı” terimini kullanmaya başlayabiliriz.

Aksi takdirde farklılıklar kolaylıkla düşmanlıklara evrilebilir. Peace Duo projesinin iki aşaması bulunmaktadır. Birincisi, bir mobil uygulama yapılacaktır. Bu uygulama mobil cihazlara indirilebilecektir ve bazı benzerlikleri olan farklı insanları eşleştirecektir.

Faculty

  • Halil Nalçaoğlu

Participants

  • Öykü Özşahin
  • Özlem Dülger
  • Hazal Özbirsoy
  • Murat Beceral
  • Çağatay Kalay
  • Oğuzhan Karakaş