Müstesna İşler

Meslekler ve o mesleğin çalışanlarının karakterleri, iç dünyaları, öyküleri, kendilerini ifade ediş tarzları ve çalıştıkları mekanlar üzerinden sinematografik görüntüler elde ederek kısa hikayeler oluşturmayı planladık.

Participants

  • Dilara Akkoyun
  • Umay Özkan